NIEUWS!

PEKELDERS VERHALEN

30 Jaar Kapiteinshuis

Dit jaar wilde het Kapiteinshuis haar 30-jarig bestaan groots vieren en uitpakken. Helaas stuurt de pandemie roet in het eten. Toch is er reden voor een feestje en dat vieren we met het uitbrengen van een boek met interviews.

Veertien Pekelders zijn geïnterviewd met de volgende uitgangspunten: ze moesten in Pekela geboren, getogen en gebleven zijn én rond de 80 jaar oud zijn. Het resultaat is gebundeld in een gebonden uitgave van 160 bladzijden met als titel: Pekelders Verhalen.

Met deze uitgave is het recente verleden van de gemeente Pekela uitgelicht en weergeven in geschreven tekst, veel kleurenfoto's én een 20-tal foto's van het agrarische leven in de jaren 50-60.

Een aanrader voor ieder die geïnteresseerd in de regionale geschiedenis én een ideaal december-kado voor € 12,50.
Te bestellen via: secretariaat@kapiteinshuis.nl

VOORTVARENDE VROUWEN

in de Veenkoloniale zeevaart

Wie zich terug in de tijd zou kunnen verplaatsen, zou rond 1850 in de Groninger Veenkoloniën honderden zeelieden tegen het lijf lopen. We mogen gerust stellen dat in die tijd in bijna elk dorp, hoe klein of groot ook, wel een zeeschip haar domicilie heeft. Al die schepen bevaren de wereldzeeën, alhoewel er vooral koers richting de Oostzee wordt gezet. Zeevaart in ver van zee gelegen plaatsen wekt verwondering, maar ook bewondering, vooral als je weet dat het om relatief kleine schepen gaat waar vrouw en kinderen meer dan eens meevaren. Dit rijk geïllustreerd boek geeft een beeld van de voortvarende vrouwen van toen. Het 142 pagina's tellende boek  is verkrijgbaar in onze museumwinkel voor € 19,50. Vrienden van het Veenkoloniaal Museum en reders van de Familietrouw betalen € 15.00. Bestellen via onze webwinkel kan ook: